وب نوشته های محمد مظلومی نژاد

جز ایست چیست چاره فردی در ایستگاه؟ از این قطار رفته نباید به دل گرفت!

رفتی و رفتن تو آتش نهاده بر دل           از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
رفتی و بر نگشتی بر این دل خرابم         مانده ز دوری تو صد داغ ها که بر دل

رفتی و سرنوشتم جز نیستی نباشد           تنها سوال این دل جز کیستی نباشد
رفتی و روی من را مهر رخت گرفته       ورد زبان تنها جز چیستی نباشد

رفتی و دوری تو سوزانده بال پرواز       یاران به او رسیدند من مانده ام در آغاز
رفتی و در فغانم از دست این زمانه         حتی در جهنم مانده بروی من باز

رفتی و پای رفتن گویی ز من گرفتند       زنجیری از ترانه دور بدن گرفتند
                       رفتی و جای پایت شد قاب عکس این دل
                         از غم تنم بپوسید دورش کفن گرفتند

+نوشته شده در جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1385ساعت06:32 ب.ظتوسط محمد مظلومی نژاد | نظرات (3)

نظرات (3) نظرات (3)